FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिकाको पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:36 PDF icon ६. विरुवा गाउँपालिकाको पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon ५. करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 11:44 PDF icon ७. विरुवा गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 08/27/2020 - 11:29 PDF icon ४. विरुवा गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निर्देशिका २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/27/2020 - 11:25 PDF icon ३. विरुवा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 06/29/2020 - 11:19 PDF icon २. विनियोजन ऐन २०७७.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थक ऐन २०७७ ७६/७७ 06/29/2020 - 11:17
विरुवा गाउँपालिकाको कृषक अनुदान वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/29/2019 - 12:30 PDF icon ३३.कृषक अनुदान छनौट कार्यविध २०७६.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/04/2019 - 10:32 PDF icon ३२.विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 15:32 PDF icon ३०. विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages