FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम शाखा ईमेल फोन नं पद
भेषराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.biruwamun@gmail.com 9856052112 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पिताम्वर पोख्रेेल पिताम्वर पोख्रेेल प्रशासन शाखा प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख, सूचना अधिकारी pitamber.pokhrel@nepal.gov.np 9856015711 अधिकृत स्तर सातौँ
सन्तोष वि.क. कृषि विकास शाखा प्रमुख iamocean19@gmail.com ९८४३०६०७३१ कृषि अधिकृत (सातौँ)
गोगन सिहं थापा जनस्वास्थ्य निरीक्षक gogansinghthapa@gmail.com 9846040440 अधिकृत स्तर छैठौँ, स्वास्थ्य
प्रमिला पौडेल प्राविधिक शाखा प्रमुख pramilapoudel1997@gmail.com 9846590023 ईन्जिनियर
बलराम पौडेल आ.ले.प. शाखा प्रमुख balarampdl1@gmail.com ९८४६०४३७२५ लेखा अधिकृत छैटौँ
खेमराज मरासिनी प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा, न्यायिक समिति, विपद् व्यवस्थापन rojgarsewakendrabiruwa@gmail.com 9849170289 रोजगार संयोजक
डा. प्रवेश गौतम पशुपन्छि विकास शाखा प्रमुख praveshg32@gmail.com 9865008561 पशु चिकित्सक
दिपक ढुंगाना योजना शाखा / प्रशासन शाखा pkrbibas1@gmail.com 9851226191 सहायक स्तर पाँचौ
शंकर चापागाई आार्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख biruwa.lekha@gmail.com 9856052113 लेखापाल
बालकृष्ण पौडेल सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख crrish.poudel@gmail.com 9856079800 कम्प्यूटर अपरेटर
विज्ञान के.सी. प्राविधिक शाखा bigyankc1991@gmail.com 9856032149 सव-इन्जिनियर
शिव गिरि शिक्षा शाखा 9866928712 प्रविधिक सहायक
गणेश बहादुर कार्की पशुपन्छि शाखा ganesh.karki3310@gmail.com 9843697169 पशु सेवा प्राविधिक, सहायक स्तर पाँचौ
राजेन्द्र धामी पशु सेवा केन्द्र (वडा नं. ८) rajendradhami2056@gmail.com 9868557495 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, सहायक स्तर पाँचौ
राज कुमार गुप्ता प्राविधिक शाखा raazgupta700@gmail.com 9844147229 सव-इन्जिनियर
जनक भण्डारी पञ्जिकरण शाखा प्रमुख, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख 9856073678 MIS अपरेटर
भानुभक्त आले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 9816126647 प्राविधक सहायक
भोज बहादुर राना प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा, सहकारी शाखा प्रमुख rojgarsewakendrabiruwa@gmail.com 9846750149 रोजगार सहायक
बसन्त कुमार महतरा पशुसेवा केन्द्र वडा नं ३ 9800517486 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक
थम्मन गाहा प्रविधिक शाखा (वडा नं. ७ र ८) gahatham49@gmail.com 9847580311 अ. सव-इन्जिनियर
सुदिप न्यौपाने प्रविधिक शाखा (वडा नं. १) sudipnyaupane486@gmail.com 9867041520 अ. सव-इन्जिनियर
आशिष बजगाई प्रविधिक शाखा (वडा नं. ४) aasisblessing01@gmail.com 9869607525 अ. सव-इन्जिनियर
तारापति भट्टराई प्रविधिक शाखा 9856082070 खा.पा.स.टे.
श्रीराम वाग्ले ४ नं. वडा कार्यालय वडा सचिव wagleshree55@gmail.com ९८४६२७७०३६ सहायक स्तर चौथो
खुमबहादुर थापा जिन्सी शाखा, राजश्व शाखा प्रमुख khumbdth@gmail.com 9846903331 सहायक स्तर चौथो
विष्णु प्रसाद अर्याल पशु सेवा केन्द्र (वडा नं. ३) aryalbishnu169@gmail.com 9847059276, 9805161352 ना.प.से.प्र.
नारायण प्रसाद अर्याल पशु विकास शाखा 9851159911 ना.प.से.प्र.
सन्तोष पौडेल कार्यालय सहयोगी 9846225010
नुरधोज गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9805824741