FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:23 PDF icon विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:22 PDF icon विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:21 PDF icon विरुवा गाउँपालिका, गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:19 PDF icon विरुवा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:17 PDF icon विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:14 PDF icon विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 21:50 PDF icon नियम प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf

Pages