FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा ७४/७५ 03/28/2018 - 19:12 PDF icon विरुवा गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ को मस्यौदा ७४/७५ 03/28/2018 - 19:09 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन एेन २०७४ ७४/७५ 03/07/2018 - 12:28 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ को मस्यौदा.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा एेन २०७४ ७४/७५ 03/06/2018 - 14:29 PDF icon विरुवा राजपत्र final pdf.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/02/2017 - 13:37 PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४.pdf
नेपालको संविधान ७४/७५ 09/10/2017 - 13:55 PDF icon नेपालको संविधान.pdf
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण ७४/७५ 08/11/2017 - 14:07 PDF icon Final District 1-75 Corrected Last for RAJPATRA.pdf
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिसका ढाँचा/कार्यविधि ७४/७५ 08/09/2017 - 10:27 PDF icon स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिसका ढाँचा कार्यविधि.pdf
नेपालको संविधान ७४/७५ 08/06/2017 - 23:02 PDF icon नेपालको संविधान.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/30/2017 - 22:31 PDF icon विरुवा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages