FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 07/23/2024 - 10:14 PDF icon २. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको खानेपानी‚ सरसफाई तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्गदर्शन २०८१ ८०/८१ 07/04/2024 - 12:29 PDF icon १. विरुवा गाउँपालिकाको NWASH सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्गदर्शन २०८१.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/05/2024 - 15:41 PDF icon १०. संस्था दर्ता कार्यविधि कार्यविधि २०८०.pdf
विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ को प्रथम संसोधन २०८० ८०/८१ 02/02/2024 - 12:47 PDF icon ८. विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन प्रथम संसोधन २०८०.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०८० ८०/८१ 02/02/2024 - 12:47 PDF icon ७. विरुवा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०८०.pdf
विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/02/2024 - 12:46 PDF icon ६. विषयगत समिति (कार्यसंचालन ) कार्यविधि २०८०.pdf
सार्वजिनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०८० ८०/८१ 02/02/2024 - 12:46 PDF icon ५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०८०.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 11:00 PDF icon ३. विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 10:59 PDF icon २. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको भु-उपयोग मापदण्ड २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 10:58 PDF icon १. विरुवा गाउँपालिका भू उपयोग मापदण्ड २०८०.pdf

Pages