FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी संसोधित कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/22/2023 - 16:03 PDF icon विरुवा गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कर्यविधि.pdf
बार्षिक योजना तथा बजेट किताव आ व २०७९।०८० ७९-८० 08/11/2022 - 10:27 PDF icon बार्षिक योजना तथा बजेट किताव आ व २०७९।०८०.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको लैंगिक रणनितिक योजना २०७९ ७९-८० 07/28/2022 - 10:23 PDF icon लैङ्गिक रणनिति योजना २०७९.pdf
खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:10 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
स्थानिय भूमी ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:04 PDF icon भूमि ऐन २०७८.pdf
कृषि तथा पशुपन्छि ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:03 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छि ऐन २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:02 PDF icon बन ऐन २०७८.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 11/12/2021 - 10:32 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 08/04/2020 - 12:30 PDF icon व्यवस्थापन गठन कार्यविधि.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:32 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

Pages