FAQs Complain Problems

समाचार

विरुवा गाउँपालिकालाई विकास गर्न सर्वप्रथम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ?

कृषि
48% (37 votes)
स्थानीय सडक
30% (23 votes)
शिक्षा
16% (12 votes)
स्वास्थ्य
3% (2 votes)
अन्य
4% (3 votes)
Total votes: 77