FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 15:29 PDF icon २९. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 15:22 PDF icon ३१.गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 15:19 PDF icon २८.न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिक २०७६.pdf
विरूवा गाँउपालिकाको बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६ ७५/७६ 06/23/2019 - 15:31 PDF icon २७.बाल समूह सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७५/७६ 06/23/2019 - 15:26 PDF icon २६.विरुवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७५/७६ 05/26/2019 - 15:00 PDF icon २५.विरुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 15:42 PDF icon २४.अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र बितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/13/2018 - 04:03 PDF icon २३.विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 07/17/2018 - 12:50 PDF icon २२. विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 07/17/2018 - 12:49 PDF icon २१. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages