FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय २०८१।०२।२४

८०/८१ 06/30/2024 - 13:42 PDF icon २०८१.०२.२४.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय २०८१।०२।०६

८०/८१ 06/30/2024 - 13:42 PDF icon २०८१.०२.०६.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय २०८१।०१।०७

८०/८१ 06/30/2024 - 13:41 PDF icon २०८१.०१.०७.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय २०८०।१२।१३

८०/८१ 06/30/2024 - 13:41 PDF icon २०८०.१२.१३.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।११।१८

८०/८१ 03/27/2024 - 13:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।११।१८.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।११।१२

८०/८१ 03/27/2024 - 13:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णि २०८०।११।१२.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।२१

८०/८१ 03/27/2024 - 13:32 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।२१ .pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।१४

८०/८१ 03/27/2024 - 13:31 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।१४.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।०८

८०/८१ 03/27/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।०८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।२५

८०/८१ 01/22/2024 - 10:43 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।२५.pdf

Pages