FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरूवा गाँउपालिकाको बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:31 PDF icon बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:29 PDF icon आर्थिक ऐन edited.pdf
विरुवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:26 PDF icon १५. अनुगमन निर्दैशिका (नमुना) (1) (2).pdf
विरुवा गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:22 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:19 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका (नमूना कानून).pdf
विरुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:00 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/12/2019 - 16:09 PDF icon व्यवस्थापन गठन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/12/2019 - 15:42 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधि.pdf
होम स्टे संचालन कार्यविधि । ७५/७६ 12/11/2018 - 15:24 PDF icon होम-स्टे-संचालन-कार्यविधि-२०७५-गण्डकी-प्रदेश_-final_kartik-9_0.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/07/2018 - 12:32 PDF icon विरुवा गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ final.pdf

Pages