FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 09/06/2021 - 19:12

भन्ञ्याङ् बाहुँ विरुवा सडक स्तरोन्तीको लागी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 09/03/2021 - 13:27

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 08/16/2021 - 17:09

शिलबन्दी कोटेसन माग गरिएको सूचना ।

७९-८० 08/12/2021 - 16:41

दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।०४।२५

७९-८० 08/09/2021 - 16:41 PDF icon सडक उपयोग मर्मत.pdf

दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 07/23/2021 - 11:17 PDF icon शर्तहरु.pdf

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना र कार्यशर्त

७७/७८ 06/10/2021 - 16:46 PDF icon दर्ता शिविरको सूचना.pdf

घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेसनको सूचना तथा कार्यशर्त

७७/७८ 03/16/2021 - 13:17 PDF icon सूचना डिजिटाइजेसन.pdf

४ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 11/22/2020 - 10:56

आ.व. २०७७।०७८ को लागी नदिजन्य पदार्थहरुको विक्रीका लागी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 09/15/2020 - 15:03

Pages