FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दर भाउ बोल पत्र आह्ववान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७६/७७ 09/04/2019 - 10:38

दर भाउ बोल पत्र आह्ववान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 08/18/2019 - 11:48

राङखोला विरुवा ग्रामिण सडक उपयोग मर्मत शूल्क सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 07/05/2019 - 10:54 PDF icon Rangkhola biruwa road.pdf

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 02/21/2019 - 14:29

दर भाउ बोल पत्र आह्ववान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७५/७६ 12/04/2018 - 11:54

दर भाउ बोल पत्र आह्ववान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 11/15/2018 - 12:54 PDF icon Bid Document.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 09/12/2018 - 12:07

चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७४/७५ 06/01/2018 - 15:02 PDF icon car kharid.PDF

मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी दररेट माग गरिएको बारे सार्वजनिक सूचना

७४/७५ 06/01/2018 - 15:00 PDF icon Scan10001_4.PDF

प्लाष्टिक टनेलको शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 05/31/2018 - 13:24

Pages