FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 11/16/2022 - 11:44

बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 08/26/2022 - 17:06

राङखोला विरुवा सडकको आय ठेक्का बन्दोबस्तको दरभाउ आब्हान समम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७९-८० 08/10/2022 - 17:02 PDF icon खोलाको ठेक्का.pdf

राङ्खोला विरुवा सडकको आय ठेक्का बन्दोबस्तको दरभाउ आब्हान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 08/01/2022 - 15:14 PDF icon ठेक्का.pdf

राङ्खोला विरुवा ग्रामीण सडकको आयठेक्का बन्दोबस्तको दरभाउ आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 07/13/2022 - 10:56 PDF icon सडक कर.pdf

शिलबन्दी दरभाऊपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 09/26/2021 - 14:17

८ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 09/26/2021 - 12:51 PDF icon Biriuwa Gauplika 4x20 cc.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 09/06/2021 - 19:12

भन्ञ्याङ् बाहुँ विरुवा सडक स्तरोन्तीको लागी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 09/03/2021 - 13:27

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 08/16/2021 - 17:09

Pages