FAQs Complain Problems

८ नं. वडा कार्यालय

ललाङ

Email: biruwaruralmun8@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १६०६, परुषः ७४६, महिलाः ८६०, घरधुरी संख्याः ४४५, क्षेत्रफलः १३.३८
Ward Contact Number: 
9856067408, 9856067408