FAQs Complain Problems

समाचार

३ नं. वडा कार्यालय

विरुवा गाउँपालिका

वडा नं. ३

राङभाङ

Email: biruwarurualmun3@gmail.com

 

Population: 
2362
Ward Contact Number: 
9856067503

जन प्रतिनिधि

वडा सचिव

Phone Number:
९८५६०६७४०३

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9856067503

वडा सदस्य

Phone Number:
9806644295

वडा सदस्य

Phone Number:
9824123925

वडा सदस्य

Phone Number:
9826121870

वडा सदस्य

Phone Number:
9856043850