FAQs Complain Problems

३ नं. वडा कार्यालय

विरुवा गाउँपालिका

वडा नं. ३

राङभाङ

 

Population: 
2362
Ward Contact Number: 
9856067503

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
९८५६०६७५०३

वडा सदस्य

Phone Number:
९८२७११३३९७

वडा सदस्य

Phone Number:
९८१७१३५१५२

वडा सदस्य

Phone Number:
९८१३४८३६५४

वडा सदस्य

Phone Number:
९८०४१८६८४०

वडा सचिव

Phone Number:
९८५६०६७४०३