FAQs Complain Problems

६ नं. वडा कार्यालय

चिन्नेवास

Email: biruwaruralmun6@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः २०८८, परुषः ९९७, महिलाः १०९१, घरधुरी संख्याः ५६९, क्षेत्रफलः २३.६९
Ward Contact Number: 
9856067506, 9856067406