FAQs Complain Problems

४ नं. वडा कार्यालय

ओरष्टे

Email: biruwaruralmun4@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः २६६९, परुषः १२४७, महिलाः १४२२, घरधुरी संख्याः ७६३, क्षत्रफलः १५.४९
Ward Contact Number: 
9856067504, 9856067404