FAQs Complain Problems

विरुवा गाउँपालिका अन्तर्गतका आधारभुत तथा माध्यामिक तहका विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको तेश्रो चौमासिकको तलब, भत्ता र पोसाक खर्चको विवरण ।

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
व्यय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.